Thứ Năm, 15 tháng 4, 2021

Triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021

Trong tháng hành động, Ban Quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường lấy mẫu giám sát, test nhanh phát hiện chất cấm trong sản phẩm ở các chợ đầu mối, chợ truyền thống, đặc biệt là phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong rau, củ quả, chất cấm hoặc nhiễm vi sinh vật ở thịt, thực phẩm đóng hộp....

Cùng với đó, đơn vị sẽ tiến hành thanh, kiểm tra đột xuất tại các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền công tác an toàn thực phẩm để mọi tầng lớp nhân dân hiểu, thực hiện và cùng cơ quan chức năng giám sát lĩnh vực này.

An An