Thứ Năm, 15 tháng 4, 2021

Tiền Giang: Đẩy mạnh kiểm tra an toàn thực phẩm

Quản lý thị trường hối hợp các ngành chức năng kiểm tra mặt hàng thực phẩm.

Từ ngày 15/4-15/5 UBND tỉnh Tiền Giang triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP)" năm 2021 với chủ đề: "Đảm bảo ATTP, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình hình bình thường mới".

Về mục tiêu, "Tháng hành động vì ATTP" năm 2021 tập trung tăng cường công tác thông tin, truyền thông các vấn đề liên quan đến ATTP. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về ATTP. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm trên địa bàn tỉnh, tăng cường giám sát, hậu kiểm nhằm giảm thiểu ngộ độc do thực phẩm không an toàn. Nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về ATTP và giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn đối với các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; kịp thời xử lý các sự cố mất ATTP.

Ngoài ra, Tháng hành động năm 2021 còn là điểm nhấn trong năm, tạo nên đợt cao điểm, phát động một chiến dịch truyền thông tuân thủ các quy định pháp luật về ATTP trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm; giảm thiểu các hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, phát huy ý thức trách nhiệm với cộng đồng của cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng đối với công tác bảo đảm ATTP...

Hà Anh