Thứ Tư, 28 tháng 4, 2021

Thơ trào phúng: Đầu tư 'lan đột biến'

Ai ơi nhớ lấy điều này
Đầu tư " đột biến" có ngày… hết hơi

Cò mồi mặc áo dân chơi
Tiền triệu tiền tỉ … đông vui ồn ào

Thi nhau thổi giá tào lao
Tạo dựng cơn sốt cao trào sục sôi

Làng quê, phố xá … nơi nơi
Lan năm cánh trắng khối người mẩn mê

Háu ăn "đột biết" mang về
Đung đưa trong gió chán chê… nào ngờ

Đời đâu đã đẹp như mơ
Ngu ngơ mắc bợm lọc lừa tinh ranh

Chiêu trò luân chuyển loanh quanh
Mắt mờ óc lú sẽ thành nạn nhân

Bỗng dưng vào kiếp nợ nần
Đi tong nhà cửa… mình trần lang thang

"Lan đột biến" mộng tưởng hoang
Ai ơi "tiền mất tật mang" bẽ bàng.

Hoàng Long