Thứ Năm, 29 tháng 4, 2021

Tăng cường kiểm tra các cơ sở khám bệnh tư nhân bằng y học cổ truyền

Bên cạnh đó, Trung tâm Kiểm nghiệm của tỉnh cần tăng cường lấy mẫu và kiểm nghiệm chất lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền trên địa bàn tỉnh, tập trung vào các loại dược liệu như: sinh địa, ngưu tất, trạch tả, đan sâm, tần giao, hà thủ ô, thiên ma, phòng phong, khương hoạt, hoàng kỳ.

Bảo Lộc