Thứ Năm, 8 tháng 4, 2021

Tăng cường kiểm soát thịt heo

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan khẩn trương tham mưu những nội dung thuộc trách nhiệm, thẩm quyền UBND tỉnh triển khai thực hiện.

Trước đó, theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thời gian qua, các phương tiện thông tin đại chúng liên tục phản ánh việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ heo nghi mắc bệnh, heo bệnh, heo chết tại một số địa phương như: Hải Dương, Đồng Nai, Hà Nội… Đây là những hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam về thương mại, an toàn thực phẩm, thú y và môi trường.

Để ngăn chặn triệt để hành vi vi phạm nêu trên, bộ đề nghị các địa phương, đơn vị tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền và tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm việc vận chuyển, giết mổ và buôn bán heo nghi mắc bệnh, heo bệnh, heo chết và sản phẩm của chúng trên địa bàn; công khai danh sách, địa chỉ các cơ sở vi phạm, giết mổ, buôn bán thịt heo nghi mắc bệnh, heo bệnh, heo chết để người tiêu dùng biết.

H.Đ