Thứ Ba, 27 tháng 4, 2021

Quy định cụ thể về điều chỉnh, bổ sung danh sách cử tri đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu

Theo giải đáp của Hội đồng bầu cử quốc gia, từ sau khi danh sách cử tri (DSCT) đã được niêm yết đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ, việc điều chỉnh, bổ sung DSCT ở khu vực bỏ phiếu được thực hiện theo các qui định cụ thể.

Với người thay đổi nơi thường trú ra ngoài đơn vị hành chính cấp xã nơi mình đã được ghi tên vào DSCT thì được xóa tên trong DSCT ở nơi thường trú cũ và bổ sung vào DSCT tại nơi thường trú mới để tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Những người chuyển đến tạm trú ở nơi khác với đơn vị hành chính cấp xã mà mình đã được ghi tên vào DSCT và có nguyện vọng tham gia bầu cử ở nơi tạm trú mới thì được xóa tên trong DSCT ở nơi cư trú cũ và bổ sung vào DSCT tại nơi tạm trú mới để tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp tỉnh, cấp huyện.

Cử tri xem danh sách được niêm yết (Ảnh: theo VGP/ Gia Huy)

Với người bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án, người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo, người mất năng lực hành vi dân sự, nếu đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ được khôi phục lại quyền bầu cử, được trả lại tự do hoặc được cơ quan có thẩm quyền xác nhận không còn trong tình trạng mất năng lực hành vi dân sự thì tùy theo nguyện vọng của bản thân mà được bổ sung vào DSCT tại nơi thường trú để tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, hoặc được bổ sung vào DSCT tại nơi đăng ký tạm trú để tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện.

Công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về trong khoảng thời gian nói trên, nếu chưa được ghi tên vào DSCT ở khu vực bỏ phiếu nào thì đến UBND cấp xã nơi mình đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú, xuất trình hộ chiếu để được ghi tên vào DSCT để bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (nếu xuất trình tại nơi đăng ký thường trú) hoặc bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện (nếu xuất trình tại nơi đăng ký tạm trú).

Cử tri nào vì đi nơi khác, không thể tham gia bỏ phiếu ở nơi đã được ghi tên vào DSCT thì có quyền xin giấy chứng nhận của UBND cấp xã nơi mình đã có tên trong DSCT để được bổ sung tên vào DSCT và tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cấp tỉnh ở nơi mình có thể tham gia bỏ phiếu.

Người đã có tên trong DSCT mà đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu bị Tòa án tước quyền bầu cử, phải chấp hành hình phạt tù hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì UBND cấp xã xóa tên người đó trong DSCT và thu hồi Thẻ cử tri.

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015 không quy định về việc bổ sung cử tri vãng lai vào DSCT ngay tại phòng bỏ phiếu trong ngày bầu cử. Do đó, về nguyên tắc, những thay đổi liên quan đến cử tri (như từ nước ngoài trở về Việt Nam, thay đổi nơi thường trú, được trả tự do,…) sau khi DSCT đã được niêm yết phải được thông báo cho UBND cấp xã trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ, trừ trường hợp bị xóa tên trong DSCT thì tính đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu.

Đối với cử tri đã được cấp giấy chứng nhận của UBND cấp xã hoặc chỉ huy đơn vị vũ trang nhân dân nơi mình đã có tên trong DSCT để được bổ sung tên vào DSCT và tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cấp tỉnh nơi mình có thể tham gia bỏ phiếu thì việc bổ sung tên vào DSCT ở nơi mới cũng được tính đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu. Sau thời điểm bắt đầu bỏ phiếu thì UBND cấp xã không thực hiện việc bổ sung DSCT nữa.

H.L