Thứ Hai, 26 tháng 4, 2021

Quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú tại Việt Nam

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 25/2021/TT-BTC.