Thứ Bảy, 10 tháng 4, 2021

Quản lý cư trú dựa trên mã số định danh

Từ 1/7 tới, Luật Cư trú 2020 chính thức có hiệu lực. Theo đó, việc quản lý về cư trú của công dân sẽ dựa trên mã số định danh cá nhân và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để dần thay cho sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy.