Thứ Năm, 15 tháng 4, 2021

Phạt 5 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan

Theo đó, phạt tiền từ 10-15 triệu đồng nếu cung cấp dịch vụ vũ trường cho người chưa đủ 18 tuổi hoặc kinh doanh dịch vụ karaoke ngoài khoảng thời gian từ 8-24 giờ. Phạt tiền từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng đối với các hành vi: không báo cáo bằng văn bản kết quả tổ chức lễ hội đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định; chèo kéo người tham dự lễ hội sử dụng dịch vụ, hàng hóa của mình.

Phạt từ 1-3 triệu đồng đối với tổ chức, cá nhân không thành lập Ban tổ chức lễ hội theo quy định; không có nhà vệ sinh hoặc có nhà vệ sinh nhưng không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định trong khu vực lễ hội, di tích. Phạt tiền lên tới 5 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng hoạt động tổ chức lễ hội để trục lợi hoặc tham gia hoạt động mê tín dị doan trong lễ hội.

Ngoài ra, việc thắp hương, đốt vàng mã không đúng nơi quy định tại các lễ hội cũng có thể bị phạt từ 200-500 ngàn đồng.

Trên lĩnh vực quảng cáo, phạt tiền từ 10-15 triệu đồng đối với hành vi quảng cáo: sử dụng âm thanh trên màn hình chuyên quảng cáo đặt ngoài trời; không thông báo về nội dung, thời gian, địa điểm quảng cáo, số lượng bảng quảng cáo…

Quang Nhật