Thứ Bảy, 3 tháng 4, 2021

Núp bóng tâm linh để lừa đảo

Núp bóng hoạt động thiện nguyện và các khẩu hiệu "cho đi là còn mãi", "lan tỏa trí tuệ tới cộng đồng", "làm phúc giúp đời"..., Câu lạc bộ Tình Người đã tổ chức lôi kéo rất nhiều người tham gia hoạt động mê tín dị đoan theo mô hình "đa cấp tâm linh", có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân, gây mất an ninh trật tự trong lĩnh vực tôn giáo. Để ngăn chặn hành vi lợi dụng tự do tín ngưỡng để hoạt động mê tín dị đoan và trục lợi, các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc, điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng gieo rắc mê tín dị đoan, gây bất ổn xã hội.

Chùm tranh của: TRẦN QUYẾT THẮNG, DUY LIÊN, CẬN