Thứ Hai, 26 tháng 4, 2021

Kỷ luật hai Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Yên

Từ năm 2016 đến 2017, hai đồng chí nêu trên, với vai trò là Ðảng ủy viên, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Yên, đã vi phạm về quy trình nghiệp vụ kế toán, hình thức kiểm soát nghiệp vụ kế toán theo quy định; thiếu trách nhiệm kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm của cấp dưới, đồng ý cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên thanh toán và tạm ứng bằng tiền mặt không đúng quy định gây thiệt hại tài sản Nhà nước.

PV