Thứ Ba, 27 tháng 4, 2021

Kiểm tra kho hàng lậu hàng giả tại Đà Nẵng

Ngày 24/4, Cục Quản lý thị trường Đà Nẵng tiến hành kiểm tra kho hàng tại một đơn vị chuyển phát nhanh có chi nhánh tại quận Hải Châu. Kho hàng này có dấu hiệu nghi ngờ là hàng giả mạo thương hiệu, hàng nhập lậu.