Thứ Năm, 1 tháng 4, 2021

Khốn đốn vì mua tài sản phát mãi

Việc đấu giá tài sản là một giao dịch được pháp luật bảo vệ. Tuy nhiên, trên thực tế, có những trường hợp người trúng đấu giá sau đó phải đi cầu cứu khắp nơi để đòi lại chính tài sản mà mình đã mua. Sự việc là kinh nghiệm "xương máu" cho nhiều người khi tham gia mua tài sản đấu giá.