Chủ Nhật, 25 tháng 4, 2021

Điều cần biết về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Ngày 19-4, Chính phủ ban hành Nghị định 52 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký) quy định việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2021. Bà Nguyễn Thị Thu - Trưởng phòng Kê khai và Kế toán thuế Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa về vấn đề này.

- Xin bà cho biết quy định về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất?

- Nghị định quy định đối với thuế GTGT (trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu), gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp (bao gồm cả số thuế phân bổ cho các địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, số thuế nộp theo từng lần phát sinh) của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 8 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo tháng) và kỳ tính thuế quý I, quý II/2021 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo quý) của các DN, tổ chức. Theo đó, gia hạn 5 tháng đối với số thuế GTGT từ tháng 3 đến tháng 6 và quý I, quý II; gia hạn 4 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 7; gia hạn 3 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 8. Thời gian gia hạn được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Đối với thuế TNDN, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế TNDN năm 2021 của DN, tổ chức thuộc đối tượng được quy định tại Nghị định 52. Thời gian gia hạn là 3 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Bên cạnh đó, nghị định quy định gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021 của DN, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Nghị định 52 đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm; thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31-5. Ngoài ra, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế GTGT, thu nhập cá nhân năm 2021 được gia hạn chậm nhất là ngày 31-12.

- Bà có thể cho biết trình tự, thủ tục để được gia hạn?

- Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất lần đầu hoặc thay thế khi phát hiện có sai sót (bằng phương thức điện tử; gửi bản giấy trực tiếp đến cơ quan thuế hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính) theo mẫu tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 52 cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) theo quy định pháp luật về quản lý thuế. Trường hợp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng (hoặc theo quý) thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30-7, cơ quan quản lý thuế vẫn thực hiện gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất của các kỳ phát sinh được gia hạn trước thời điểm nộp giấy đề nghị gia hạn. Nếu người nộp thuế gửi giấy đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế sau ngày 30-7 thì không được gia hạn.

- Cơ quan thuế triển khai Nghị định 52 như thế nào, thưa bà?

- Ngay khi Chính phủ ban hành Nghị định 52, Tổng cục Thuế đã có công điện gửi cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương triển khai nghị định này. Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo các phòng, chi cục thuế tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế nắm bắt các chính sách, thủ tục để được giải quyết gia hạn nộp thuế. Đồng thời, hướng dẫn các chi cục thuế, các phòng về trình tự xử lý việc tiếp nhận, giải quyết gia hạn cho người nộp thuế. Cơ quan thuế sẽ kịp thời giải quyết những trường hợp đã có hồ sơ đầy đủ; tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thụ hưởng chính sách ưu đãi thuế...

- Xin cảm ơn bà!

KIM THAO (Thực hiện)