Thứ Sáu, 9 tháng 4, 2021

Hà Nội: Doanh nghiệp khắc phục 74,3 tỉ đồng nợ bảo hiểm

Số người tham gia BHYT là hơn 7,2 triệu, tăng hơn 7.000 người so với cuối năm 2020, đạt tỉ lệ bao phủ hơn 89% dân số ở thủ đô. Tuy nhiên, tình trạng nợ BHXH, BHYT có xu hướng tăng. Hiện nay, toàn TP còn 78.808 đơn vị nợ đóng BHXH, BHYT với tổng số tiền hơn 5.636 tỉ đồng, bằng 10,66% tổng số tiền phải thu, tăng hơn 1.214 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2020. BHXH TP Hà Nội cho biết trong quý I/2021 đã thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp tại 19 đơn vị; phối hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành tại 107 đơn vị; kiểm tra tại 107 đơn vị sử dụng lao động và 30 đại lý thu, đại diện chi trả. Ngoài ra, BHXH TP đã thực hiện 304 cuộc thanh tra, kiểm tra (đột xuất) khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và đôn đốc khắc phục nợ, trong đó đã phối hợp với Công an TP kiểm tra tại 34 đơn vị. Kết quả sau thanh tra, kiểm tra, số tiền các đơn vị đã nộp vào tài khoản thu của cơ quan BHXH để khắc phục nợ tiền đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp là 74,3 tỉ đồng.

Nhằm bảo đảm quyền lợi cho người tham gia, trong quý II/2021, BHXH TP Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp Công an TP thu thập hồ sơ, tài liệu, chứng cứ đối với những đơn vị, doanh nghiệp cố tình nợ đóng, trốn đóng BHXH, BHYT để chuyển VKSND, TAND Tối cao khẩn trương đưa ra truy tố, xét xử án điểm.

Đ.Viên