Thứ Năm, 15 tháng 4, 2021

Công tác Thi hành án dân sự: Tín hiệu vui từ địa phương

Như tại Sơn La, 6 tháng đầu năm, các cơ quan THADS trên địa bàn đã giải quyết xong về việc đạt tỷ lệ 66,80%; về tiền toàn tỉnh đạt tỷ lệ 19,89% (tăng 10,68% so cùng kỳ năm 2020). Kết quả này thể hiện nỗ lực và quyết tâm thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ công chức, người lao động các cơ quan THADS trong toàn tỉnh theo các chủ trương, định hướng đúng đắn; các nhiệm vụ, giải pháp được lãnh đạo Cục chỉ đạo và đề ra trong kế hoạch công tác.

Mặt khác, để đạt được kết quả tích cực nêu trên đó là nhờ sự chỉ đạo sát sao, quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác THADS. Cơ quan THADS đã phát huy vai trò chủ động trong công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành hữu quan như: phối hợp với cơ quan Công an trong việc tiếp nhận vật chứng; phối hợp với các trại giam, trại tạm giam hướng dẫn trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải THADS trả tiền, giấy tờ cho người được THADS là phạm nhân; phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và đầu tư rà soát các tổ chức bán đấu giá tài sản, tổ chức thẩm định giá, văn phòng tổ chức thẩm định giá đang hoạt động trên địa bàn…

Ban Chỉ đạo THADS cấp tỉnh, cấp huyện được duy trì hoạt động đã phát huy vai trò trong việc chỉ đạo tập trung, thống nhất để giải quyết các vụ việc khó khăn, vướng mắc, có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, những vụ việc còn chưa thống nhất ý kiến giữa các cơ quan hữu quan. Cục THADS tỉnh, Chi cục THADS các huyện, thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo THADS hai cấp.

Còn tại Bình Dương, với phương châm "rà soát, chỉ đạo đạo xử lý từng vụ việc của từng Chấp hành viên tại các đơn vị trực thuộc", các Cơ quan THADS trong tỉnh đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là hai chỉ tiêu về việc, về tiền. Cụ thể: về việc đã giải quyết xong 6.407 việc, đạt tỉ lệ 49,35%; về tiền đã giải quyết xong 2.296 tỷ 310 triệu 875 nghìn đồng, đạt tỉ lệ 53,23% (tăng 25,94% so với cùng kỳ năm 2020; so với chỉ tiêu của Tổng cục giao năm 2021 vượt 13,13%).

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo rà soát, phân loại án chính xác, chỉ đạo tổ chức thi hành quyết liệt ngay từ đầu năm 2021, trong đó chú trọng án có giá trị từ 10 tỷ đồng trở lên; án tín dụng, ngân hàng; án đủ điều kiện miễn giảm; án đã bán đấu giá nhưng chưa giao tài sản; những án đã thụ lý từ 3 năm trở lên nhưng chưa thi hành án xong; án tham nhũng kinh tế và án thu cho Ngân sách nhà nước.

Phát huy hiệu quả tổ công tác xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng. Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc có thể xử lý được. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – chi nhánh tỉnh Bình Dương, các tổ chức tín dụng, ngân hàng và các tổ chức bán đấu giá tài sản tìm giải pháp đẩy nhanh tiến độ xử lý án. Phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh để bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ đo vẽ. Tiếp tục lập hồ sơ đề nghị miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án theo quy định pháp luật.

Là địa phương có kết quả thi hành án về tiền đạt khá cao: 43,66% (tăng 34,37% so với cùng kỳ năm 2020), tuy nhiên, các cơ quan THADS tỉnh Tuyên Quang vẫn thẳng thắn nhận diện một số tồn tại, hạn chế để có giải pháp khắc phục kịp thời. Theo đó, vẫn còn một số việc có điều kiện thi hành nhưng chưa được tổ chức giải quyết dứt điểm; việc thi hành thu hồi các khoản nợ của các ngân hàng, tổ chức tín dụng; thi hành án đối với phần dân sự trong các bản án, quyết định hình sự đối với người phải thi hành án đang chấp hành án tại các trại giam còn chậm...

Vì vậy, trong 6 tháng cuối năm, các cơ quan THADS trên địa bàn sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết việc thi hành án, đôn đốc, xác minh, phân loại việc thi hành án và thực hiện quy trình tổ chức thi hành án đúng quy định; giải quyết cơ bản những vụ việc có điều kiện, có biện pháp giải quyết phù hợp những vụ việc chưa có điều kiện thi hành. Kiên quyết tổ chức cưỡng chế thi hành án đối với những vụ việc có điều kiện thi hành nhưng đương sự cố tình chây ỳ. Nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, án tín dụng, ngân hàng.

Bảo Ngọc