Thứ Tư, 21 tháng 4, 2021

Công khai vi phạm an toàn thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng

Theo báo cáo của quận Đống Đa, quận đã thành lập 24 đoàn kiểm tra liên ngành công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn, trong đó có 3 đoàn tuyến quận và 21 đoàn tuyến phường. Ngay tuần đầu ra quân nhân Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, các đoàn kiểm tra liên ngành tuyến quận đã kiểm tra 6 cơ sở thực phẩm; tuyến phường kiểm tra 72 cơ sở an toàn thực phẩm, xử phạt vi phạm 1 cơ sở với số tiền 4 triệu đồng.

Tại huyện Sóc Sơn, theo báo cáo của UBND huyện, từ ngày 1-1 đến ngày 19-4, toàn huyện đã kiểm tra 465 cơ sở thực phẩm, trong đó có 393 cơ sở bảo đảm các quy định về an toàn thực phẩm (đạt tỷ lệ 84,5%). Huyện cũng đã tiến hành xử phạt 47 cơ sở vi phạm với số tiền hơn 70 triệu đồng, đồng thời tịch thu tiêu hủy hàng hóa có giá trị gần 10 triệu đồng.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đề nghị, công tác kiểm tra an toàn thực phẩm tại các quận, huyện cần được tăng cường thường xuyên, liên tục không chỉ trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm. Cùng với đó, các địa phương phải công khai sai phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân được biết.

Thu Trang