Thứ Hai, 26 tháng 4, 2021

Cảnh báo thủ đoạn lợi dụng 'phạt nguội' để lừa đảo

Theo thông báo, phương thức và thủ đoạn của loại tội phạm này là sử dụng mạng viễn thông giả danh cơ quan công an, bưu điện... gọi điện đến thuê bao di động, điện thoại bàn của người dân để thông báo biên lai "phạt nguội" về giao thông và yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản định sẵn của đối tượng lừa đảo hoặc cung cấp mã OTP cho chúng với vỏ bọc xác minh, xử lý "phạt nguội". Công an khuyến cáo, tất cả trường hợp bị xử lý "phạt nguội" liên quan đến giao thông đều có thông báo vi phạm của cơ quan chức năng đến chủ phương tiện hoặc người điều khiển phương tiện. Khi nhận được giấy thông báo vi phạm của cơ quan chức năng, đến ngày hẹn, chủ phương tiện hoặc người điều khiển phương tiện mang đầy đủ giấy tờ cần thiết lên trụ sở công an để làm việc; không có trường hợp gọi điện yêu cầu chuyển tiền như đã nêu.

DUY NAM