Chủ Nhật, 25 tháng 4, 2021

Bổ sung phạm vi giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương

Theo đó, giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương gồm giám định tư pháp về các vấn đề chuyên môn thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công thương theo quy định của pháp luật trong các lĩnh vực: Năng lượng; hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ; an toàn kỹ thuật công nghiệp; an toàn thực phẩm; xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; thương mại điện tử; quản lý thị trường; cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; xúc tiến thương mại; các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. Việc cấp mới, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp được thực hiện đồng thời với việc bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp...

Thời hạn giám định tư pháp: Tối đa chín ngày đối với trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định; tối đa một tháng đối với trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015…

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 20-5-2021.