Thứ Hai, 12 tháng 4, 2021

Bị nhấn còi nhắc nhở, lái xe tức giận đập nhiều nhát vào ô tô phía sau