Thứ Bảy, 3 tháng 4, 2021

Bắt đối tượng đưa người ra nước ngoài trái phép

Đối tượng Hoàng Nghĩa Sỹ

Năm 2017, Sỹ đi lao động tại Trung Quốc. Quá trình làm việc tại đây, Sỹ móc nối với một số đối tượng để đưa người Việt Nam vượt biên sang Trung Quốc qua đường mòn, lối mở với mức phí 8 - 10 triệu đồng/người.

Tháng 3-2018, Sỹ về nước đưa 8 người Việt Nam vượt biên trái phép sang Trung Quốc. Sau khi sắp xếp nơi ở cho 8 lao động nói trên, Sỹ trở lại Việt Nam thì bị bắt.

DƯƠNG QUANG