Chủ Nhật, 25 tháng 4, 2021

Đà Lạt: Thông tự trồng muốn chặt cũng phải trình báo

Với những cây thông do các hộ gia đình tự trồng, chăm sóc trên đất nông nghiệp hoặc đất ở, khi cây trưởng thành (đường kính từ 10 cm trở lên), muốn cưa hạ để lấy gỗ phải được UBND xã, phường xác nhận là thông tự trồng. Nếu không có giấy xác nhận này, sẽ bị xem là cưa hạ, vận chuyển thông trái phép.

Ban Quản lý rừng Lâm Viên (QLRLV) cũng cho hay với những cây thông mọc trong các khu dân cư ở Đà Lạt, nếu có dấu hiệu bị mục, nguy cơ ngã đổ, đe dọa tính mạng, tài sản, thì làm đơn xin cưa hạ gửi Ban QLRLV. Ban sẽ mời Phòng Kinh tế, Hạt Kiểm lâm Đà Lạt và UBND phường, xã đi xác minh thực tế; đề xuất UBND thành phố Đà Lạt ban hành quyết định cho chặt hạ cây.

pv