Thứ Năm, 8 tháng 4, 2021

3.500 công dân TX Kỳ Anh nhận thẻ căn cước

Sau khi tiếp nhận thẻ CCCD từ Bộ Công an, Công an TX Kỳ Anh đã kịp thời tổ chức bàn giao 3.500 thẻ CCCD gắn chip cho những công dân làm đợt đầu trên địa bàn.

Ngoài việc cấp phát tại trụ sở Công an TX...

... nhân viên Bưu điện TX Kỳ Anh cũng tiến hành cấp phát tận nhà theo đăng ký của các công dân.

Trước đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân tới làm thẻ CCCD, Công an thị xã Kỳ Anh đã tiến hành bố trí cán bộ, thành lập 2 tổ thu nhận hồ sơ lưu động tại tất các xã, phường. Bất cứ công dân ở đâu cần đều có thể đến các điểm lưu động để cán bộ cấp căn cước.

Tính đến ngày 8/4/2021, Công an TX Kỳ Anh đã hoàn thành hồ sơ, thủ tục cấp CCCD cho 9/11 xã, phường trên địa bàn với hơn 22.000 hồ sơ. Hiện, Công an TX Kỳ Anh đang tập trung toàn lực làm việc không kể ngày đêm để phấn đấu hoàn thành việc cấp 100% (hơn 65.000) thẻ CCCD cho công dân trên địa bàn thị xã trước 10/6/2021.

Thu Trang