Thứ Bảy, 27 tháng 3, 2021

Thử nghiệm nộp phạt qua mã số định danh

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đang thử nghiệm nộp phạt vi phạm giao thông qua mã số định danh và bước đầu "đã thành công".