Thứ Sáu, 5 tháng 3, 2021

Siết chặt quản lý hoàn thuế đối với doanh nghiệp

(ĐN)- Đồng Nai là một trong 4 địa phương được Tổng cục Thuế chỉ đạo thực hiện một số nội dung quản lý rủi ro về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với một số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh để xử lý thu hồi hoàn thuế GTGT theo quy định nếu phát hiện vi phạm.

Theo Cục Thuế Đồng Nai, thời gian qua đơn vị đã tăng cường công tác quản lý hoàn thuế, kiểm soát chặt chẽ số chi hoàn thuế GTGT, đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, đúng quy trình và tuân thủ các quy định.

Năm 2020, ngành Thuế Đồng Nai đã ban hành hơn 9,3 ngàn quyết định về hoàn thuế GTGT cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, số tiền được hoàn trả trên 14,1 ngàn tỷ đồng, chuyển khấu trừ gần 11,5 ngàn tỷ đồng.

Ngọc Liên