Thứ Tư, 3 tháng 3, 2021

Sau vụ việc ở Bình Dương, Tổng cục Thuế chấn chỉnh công tác xác định nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất

Mảnh đất liên quan đến vụ án tại Bình Dương.

Nội dung các văn bản nhắc kết quả rà soát của các Cục Thuế đối với các hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính của người nộp thuế (NNT) theo địa bàn quản lý trong thời gian vừa qua, đặc biệt là trước thời điểm CQT và cơ quan Đăng ký đất đai triển khai Quy chế phối hợp số 1955/QCPH-TCT-TCQLĐĐ ngày 14/10/2015 về việc quy định phương thức trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai để đảm bảo việc xác định nghĩa vụ tài chính của CQT được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật (Văn bản số 4154/TCT-KTNB ngày 14/10/2019).

Qua tổng hợp báo cáo của các Cục Thuế về kết quả triển khai công văn số 4154/TCT-KTNB nêu trên, Tổng cục Thuế cho biết, số hồ sơ có sai phạm qua rà soát là không nhiều.

Tuy nhiên, qua một số vụ việc phát sinh tại một số Cục thuế địa phương, cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với công chức thuộc CQT do thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra hồ sơ khi xác định nghĩa vụ tài chính, ký duyệt các thông báo nộp tiền sử dụng đất (SDĐ) trái quy định đối với các hồ sơ chuyển mục đích SDĐ, tính tiền SDĐ sai quy định khi được nhà nước giao đất...

Nhằm kịp thời khắc phục, ngăn chặn và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của CQT, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung tại công văn số 4154/TCT-KTNB ngày 14/10/2019, công văn số 404/TCT-KTNB ngày 18/02/2021 của Tổng cục Thuế.

Đồng thời, chỉ đạo bộ phận chuyên môn thuộc CQT cần thực hiện phối hợp chặt chẽ với cơ quan Tài nguyên Môi trường để đối chiếu các thông tin hồ sơ địa chính của NNT; bổ sung thông tin, tài liệu để đảm bảo thông tin giữa 02 đơn vị thống nhất và việc xác định nghĩa vụ tài chính là đầy đủ căn cứ pháp lý.

Trong quá trình phối hợp, đối với những trường hợp có vướng mắc, Cục thuế cần xác định rõ trách nhiệm của CQT cũng như các cơ quan liên quan như Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính... ở từng khâu của quy trình xác định vị trí đất, mục đích SDĐ, giá đất tính thu tiền SDĐ và tham mưu với UBND cấp tỉnh trong quyết định Bảng giá đất tính thu tiền SDĐ của các trường hợp cụ thể đối với hình thức nhà nước giao đất không thông qua đấu giá làm cơ sở để CQT thực hiện việc xác định nghĩa vụ Tài chính về tiền SDĐ của NNT.

Trường hợp qua kiểm tra, rà soát kịp thời phát hiện các hồ sơ có vi phạm, CQT xử lý theo đúng quy định. Trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chuyển hồ sơ đến cơ quan chức năng để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo Tổng cục Thuế để có chỉ đạo kịp thời.

Thanh Thanh