Thứ Bảy, 27 tháng 3, 2021

Nghi phạm xoay người nã đạn sau khi bị cảnh sát tông ngã

D.T(Video: Kentucky State Police)