Thứ Ba, 2 tháng 3, 2021

Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 14/2021/TT-BTC.