Thứ Năm, 4 tháng 3, 2021

Mất năng lực dân sự sẽ bị xóa tên khỏi danh sách ứng cử

- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Phan Văn Châu trả lời vấn đề này như sau, theo Điều 60, Luật Bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND năm 2015 quy định, việc xóa tên người ứng cử ĐBQH, ứng cử đại biểu HĐND như sau: người có tên trong danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH đã được Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố mà đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu bị khởi tố bị can, bị bắt, giữ vì phạm tội quả tang, bị mất năng lực hành vi dân sự, chết hoặc vi phạm nghiêm trọng pháp luật về bầu cử thì Hội đồng Bầu cử quốc gia xóa tên người đó trong danh sách những người ứng cử ĐBQH.

Ngoài ra, cũng theo quy định nói trên, trường hợp được xóa tên người ứng cử ĐBQH, ứng cử đại biểu HĐND khi người có tên trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND đã được ủy ban bầu cử công bố mà đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu bị khởi tố bị can, bị bắt, giữ vì phạm tội quả tang, bị mất năng lực hành vi dân sự, chết hoặc vi phạm nghiêm trọng pháp luật về bầu cử thì ủy ban bầu cử, sau khi thống nhất ý kiến với ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp, quyết định xóa tên người đó trong danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND.

Đoàn Phú (ghi)