Thứ Ba, 2 tháng 3, 2021

Kỷ luật chủ tịch huyện ở Phú Yên

Ngày 2/3, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên đã công bố quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về Đảng đối với ông Bùi Văn Thành, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tuy An.

Theo đó, trong thời gian giữ chức Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tuy An, ông Thành thiếu trách nhiệm nêu gương trong việc lập các thủ tục chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa của con ruột không đúng đối tượng, trái quy định.

Ông Thành cũng thiếu nêu gương khi cho phép em vợ nuôi chim yến không đúng trình tự, thủ tục quy hoạch vùng nuôi.

Ngoài ra, ông Thành với cương vị Chủ tịch UBND huyện Tuy An đã thiếu trách nhiệm của người đứng đầu, khi để cấp phó quyết định chuyển mục đích sử dụng đất nhiều trường hợp không phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Ông Thành cũng thiếu kiên quyết trong chỉ đạo xử lý vi phạm về đất đai của một cá nhân ở xã An Hòa Hải, huyện Tuy An.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên, vi phạm của ông Bùi Văn Thành là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín bản thân và tổ chức đảng, cơ quan nơi công tác nên quyết định thi hành kỷ luật ông với hình thức như trên.

A.B