Thứ Năm, 4 tháng 3, 2021

Kiểm tra hoạt động mua bán và xác định chất lượng mía

Theo đó, trong tháng 3, đoàn sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ quy trình hoạt động mua bán và xác định chất lượng mía nguyên liệu theo quy định; kiểm tra, giám sát các trang thiết bị liên quan trong quy trình hoạt động mua bán và xác định chất lượng mía nguyên liệu; lấy mẫu nước mía ép để đo và so sánh kết quả chữ đường.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các cơ sở được kiểm tra có trách nhiệm bố trí người có thẩm quyền đại diện cơ sở để làm việc với đoàn kiểm tra và cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ, tài liệu có liên quan theo yêu cầu của đoàn.

Được biết, hiện nay đang là giai đoạn cao điểm thu hoạch mía đường. Trên địa bàn tỉnh có 2 doanh nghiệp sản xuất đường, đó là: Công ty TNHH MTV đường Biên Hòa - Ninh Hòa và Công ty Cổ phần Đường Việt Nam.

H.Đ