Thứ Sáu, 26 tháng 3, 2021

Hơn 200.000 ô tô, xe máy nộp lệ phí trước bạ điện tử

Với 61 tỉnh, thành phố còn lại, sau hơn 7 tháng triển khai, đã có 184.518 chủ phương tiện nộp lệ phí trước bạ điện tử, tương ứng với số tiền 1.172,6 tỷ đồng.

Trước đó, từ ngày 12-3-2020, Tổng cục Thuế triển khai thí điểm nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy làm thủ tục đăng ký tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, các kênh thanh toán điện tử của ngân hàng và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Trên cơ sở đánh giá kết quả thí điểm, dịch vụ nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy được triển khai trên toàn quốc từ ngày 1-8-2020.

Hương Thủy