Chủ Nhật, 28 tháng 3, 2021

Hải Dương khắc phục khó khăn do dịch, tăng tốc cấp căn cước công dân

Tính đến ngày 28/3, công an thị xã Kinh Môn đã tiếp nhận 18.519 hồ sơ cấp căn cước công dân. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Người dân làm thủ tục cấp căn cước công dân tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Hải Dương. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Tính đến ngày 28/3, công an thị xã Kinh Môn đã tiếp nhận 18.519 hồ sơ cấp căn cước công dân. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Người dân làm thủ tục cấp căn cước công dân tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Hải Dương. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Người dân làm thủ tục cấp căn cước công dân tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Hải Dương. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Người dân làm thủ tục cấp căn cước công dân tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Hải Dương. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Công dân đến làm căn cước tại trụ sở Một cửa Ủy ban Nhân dân thị xã Kinh Môn chấp hành nghiêm quy định 5K để phòng chống dịch COVID-19. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Công dân đến làm căn cước tại trụ sở Một cửa UBND thị xã Kinh Môn chấp hành nghiêm quy định 5K để phòng chống dịch COVID-19. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Công an thành phố Chí Linh bố trí 37 cán bộ chiến sỹ phục vụ cho việc cấp căn cước, tăng gấp đôi quân số so với thời điểm thông thường. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)