Thứ Ba, 16 tháng 2, 2021

Trường hợp nào được ra vào chốt kiểm dịch khi Hải Dương cách ly xã hội?

Những công nhân có kiểm soát y tế, giấy xác nhận của doanh nghiệp thì có thể ra vào chốt ngay, còn chưa có thì tiến hành đo thân nhiệt, nếu phát hiện ho, sốt cần xử lý theo quy định.

Các trường hợp khác kiên quyết không cho ra vào chốt. Các chốt thực hiện nghiêm việc kiểm soát cũng là hình thức nâng cao ý thức, tinh thần phòng chống dịch cho người dân.

Tạm dừng hoạt động bến khách ngang sông

Sở Giao thông Vận tải Hải Dương cũng vừa ban hành Thông báo số 339/TB-SGTVT-P3 về việc tạm dừng hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Theo thông báo này, Hải Dương tạm dừng hoạt động bến khách ngang sông (bến phà, bến đò) trên địa bàn tỉnh từ 12h00 ngày 16/2 cho đến khi có thông báo mới.

Các hoạt động vận tải khách khác tiếp tục thực hiện theo Thông báo số 205/SGTVT-P5 ngày 28/1 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

D.Hải