Thứ Năm, 4 tháng 2, 2021

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh có giám đốc mới

Ông Nguyễn Chí Thanh phát biểu tại một hội nghị của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh. Ảnh: Tuấn Dũng

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Thanh (sinh ngày 10/12/1976) - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh kể từ ngày 3/2/2021.

Thời hạn giữ chức Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh đối với ông Nguyễn Chí Thanh là 5 năm.

Người tiền nhiệm của ông Nguyễn Chí Thanh là ông Nguyễn Lương Tâm đã được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh từ ngày 12/1/2021.

Thùy Như