Thứ Hai, 15 tháng 2, 2021

Thực hiện cách ly tập trung đối với bốn người từ Hải Dương về Móng Cái

Khu cách ly tập trung Center Way của TP Móng Cái.

Theo đó, gia đình bà N.T.H, trú tại thôn 9, xã Hải Xuân, TP Móng Cái đã được kiểm tra y tế và đưa đi cách ly y tế tập trung tại khu cách ly Center way của TP Móng Cái, bảo đảm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Quá trình di chuyển của gia đình như sau: ngày 15-2, Bà H cùng chồng và hai con đi xe gia đình từ huyện Gia Lộc, TP Hải Dương về TP Móng Cái, Quảng Ninh.

Được biết, tỉnh Quảng Ninh đã khuyến cáo những người dân Quảng Ninh đang ở Hải Dương sẽ ở lại thực hiện nghiêm cách ly toàn xã hội ở Hải Dương, không di chuyển về Quảng Ninh. Những người cố tình về Quảng Ninh sẽ phải cách ly y tế tập trung và tự trả chi phí.

Việc đưa gia đình bà N.T.H đi cách ly y tế tập trung kịp thời nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch và bảo đảm tính nghiêm minh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

QUANG THỌ