Thứ Hai, 22 tháng 2, 2021

Quyền thừa kế của người định cư ở nước ngoài?

Trần Minh Thái (ngụ TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương)

Trả lời: Qua thông tin nêu trên cho thấy, cha mẹ của ông chết không để lại di chúc, các con trong gia đình không ai bị truất quyền thừa kế. Do liên quan đến người định cư ở nước ngoài nên cần phải xem xét những người này có thuộc trường hợp được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam hay không. Nếu những người định cư ở nước ngoài thuộc các đối tượng có quyền sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở thì họ có quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam theo quy định pháp luật Việt Nam

Trường hợp không thuộc các đối tượng trên, họ không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng được chuyển nhượng hoặc được tặng cho quyền sử dụng đất mà họ được thừa kế. Họ vẫn là người đứng tên là bên chuyển nhượng trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; là bên tặng cho trong hợp đồng hoặc văn bản cam kết tặng cho. Khi phân chia di sản thừa kế, họ vẫn được nhận phần của mình. Tuy nhiên, họ chỉ được nhận giá trị của phần thừa kế mà họ được hưởng, không được nhận hiện vật (nhà đất).

LS Ngô Văn Định