Thứ Năm, 4 tháng 2, 2021

Phong tỏa, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ngay trong đêm tại tòa nhà 88 Láng Hạ