Thứ Năm, 18 tháng 2, 2021

Phải hiểu và làm đúng ''5K''

- Anh em xe ôm và mọi người nhớ giữ khoảng cách nhé! Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nguy cơ lây nhiễm cao…

Một anh xe ôm nói to:

- Chúng tôi đều đeo khẩu trang đúng quy cách thế này rồi, còn lo gì nữa!

Ông Thành xuống xe xong, nói thêm với mọi người:

- Ấy! Mọi người phải hiểu đúng thông điệp "5K" của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19, tức là đồng thời thực hiện: Đeo khẩu trang, khử khuẩn, giữ khoảng cách, không tập trung đông người, khai báo y tế. Đối với biến chủng mới của Covid-19, lây nhiễm rất mạnh. Ta càng phải thực hiện đúng "5K".

Mấy anh lái xe ôm thấy thế gật gù, cùng giãn ra.

Chứng kiến câu chuyện trên đây, Người Xây Dựng đồng tình với ông Thành và nhắc lại lần nữa ý nghĩa của thông điệp "5K" để mọi người hiểu đầy đủ và thực hiện đúng, vừa tự bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng.

Người Xây Dựng