Thứ Ba, 23 tháng 2, 2021

Pa nô quảng cáo bị rách

, trông nhếch nhác, mất mỹ quan (ảnh). Đề nghị đơn vị quản lý kiểm tra, khắc phục.

Minh Đức