Thứ Ba, 23 tháng 2, 2021

Ly hôn: Tài sản chia đôi hay ai làm người đấy hưởng?

Luật sư Trần Xuân Tiền - Trưởng Văn phòng Luật sư Đồng đội cho biết, theo luật định, việc giải quyết tài sản khi ly hôn được áp dụng theo thỏa thuận. Nếu thỏa thuận không đầy đủ, rõ ràng thì áp dụng theo quy định tương ứng tại khoản 2,3,4 Điều 59, Điều 61, 62, 63 của Luật Hôn nhân và Gia đình 2014.

Theo đó, tài sản chung được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây: bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên, lỗi của các bên trong vi phạm quyền vợ chồng… Nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị. Ưu tiên bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên…

Luật sư Trần Xuân Tiền cho biết thêm, tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ/chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

Việc chồng hoặc vợ không tuân thủ chế độ 1 vợ 1 chồng trong thời kỳ hôn nhân cũng ảnh hưởng đến việc phân chia tài sản./.

Việt Anh/VOV2