Thứ Hai, 1 tháng 2, 2021

Lấy ý kiến sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2021

Theo dự thảo, trong một kỳ thi, mỗi bài/môn thi có đề thi chính thức và đề thi dự bị đáp ứng các yêu cầu quy định.

Đề thi, đáp án chưa công bố thuộc danh mục bí mật Nhà nước độ "Tối mật". Riêng đề thi dự bị của bài thi tự luận chưa sử dụng được giải mật sau khi kết thúc công tác coi thi của kỳ thi.

Thí sinh sau giờ thi THPT quốc gia. Ảnh: Việt Hùng.

Các túi đề thi phải được bảo quản trong hòm, tủ hoặc két sắt được khóa, niêm phong và bảo vệ liên tục 24 giờ/ngày. Chìa khóa do trưởng ban vận chuyển và bàn giao đề thi giữ.

Trưởng ban vận chuyển và bàn giao đề thi có thể ủy quyền bằng văn bản cho người phụ trách tổ hoặc nhóm vận chuyển giữ, bàn giao chìa khóa cho các trưởng điểm thi.

Trường hợp bất khả kháng không thể vận chuyển được bằng hòm, tủ hoặc két sắt được khóa niêm phong, sở GD&ĐT cần xây dựng phương án vận chuyển đảm bảo an ninh, an toàn cho đề thi và báo cáo Bộ GD&ĐT (qua Cục Quản lý chất lượng) trước khi triển khai thực hiện.

Về công tác chấm thi, trưởng môn chấm thi tổ chức quán triệt Quy chế thi, thảo luận đáp án, hướng dẫn cho toàn bộ tổ trưởng chấm thi, cán bộ chấm thi, tổ chức chấm chung ít nhất 10 bài thi tự luận (đối với những hội đồng thi có từ 30.000 thí sinh thí sinh trở lên, trưởng môn chấm thi có thể triển khai theo từng tổ chấm thi hoặc nhóm tổ chấm thi).

Sau đó, hội đồng tổ chức chấm thi theo quy trình chấm hai vòng độc lập tại các phòng chấm thi riêng biệt.

Cán bộ lần thứ hai ghi điểm chấm trực tiếp vào bài làm của thí sinh (điểm chấm từng ý nhỏ phải ghi tại lề bên trái bài thi ngay cạnh ý được chấm) và vào phiếu chấm.

Theo dự thảo, thí sinh dự thi đủ các bài/môn thi quy định trong kỳ thi năm trước nhưng chưa tốt nghiệp THPT (không bị hủy kết quả thi), được bảo lưu điểm thi của các bài hoặc môn thành phần của bài thi tổ hợp đạt từ 5 điểm trở lên trong kỳ thi tổ chức năm tiếp ngay sau đó để xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Điểm bài thi hoặc các môn thành phần của bài thi tổ hợp chỉ được bảo lưu theo quy định trên nếu các môn thành phần của bài thi đó đều đạt trên 1 điểm.

Thí sinh bị đình chỉ nếu vi phạm một trong các lỗi sau: Bị cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi bài đó tiếp tục vi phạm quy chế ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo; mang vật dụng trái phép vào phòng thi/phòng chờ và khi di chuyển giữa phòng thi và phòng chờ; đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi; viết, vẽ vào tờ giấy làm bài thi của mình những nội dung không liên quan bài thi; có hành động gây gổ, đe dọa người có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa thí sinh khác; không tuân thủ hướng dẫn của cán bộ giám sát hoặc người quản lý phòng chờ khi di chuyển về phòng chờ và trong thời gian ở phòng chờ.

Cán bộ coi thi lập biên bản, thu tang vật (nếu có), báo cáo trưởng điểm thi quyết định hình thức đình chỉ thi. Nếu trưởng điểm thi không nhất trí thì báo cáo trưởng ban coi thi quyết định.

Thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi, ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định và chỉ được rời khỏi khu vực thi khi hết 2/3 thời gian làm bài thi tự luận hoặc khi hết giờ làm bài thi trắc nghiệm. Thí sinh bị đình chỉ năm nào sẽ bị hủy toàn bộ bài thi trong kỳ thi năm đó.

Nguyễn Sương