Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2021

Khai gian để được xét nghiệm sẽ bị xử phạt

Các địa phương phải xử lý nghiêm tất cả những trường hợp cố tình không khai báo và cả những người khai báo không trung thực để gian lận xét nghiệm. Đó là yêu cầu của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Hà Nội Chử Xuân Dũng trước tình trạng dù không từ vùng dịch Hải Dương về nhưng có nhiều trường hợp vẫn khai báo y tế để được xét nghiệm.