Thứ Hai, 15 tháng 2, 2021

Hải Phòng tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 trên diện rộng

Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng

Theo đó, việc lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 sẽ ưu tiên các trường hợp sau: các thành viên trong gia đình có công dân từ các địa phương có dịch bệnh về Hải Phòng ăn Tết, đặc biệt từ tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh và thành phố Hà Nội; chuyên gia, người nước ngoài đang làm việc, sinh sống trên địa bàn thành phố, xét nghiệm trước đối với các chuyên gia của các nước dịch bệnh đang bùng phát; các y, bác sĩ, người lao động trong các bệnh viện, cơ sở y tế; các cán bộ y tế, chiến sĩ công an và quân đội đang làm việc tại các chốt kiểm soát dịch bệnh của thành phố; lái xe liên tỉnh từ Hải Phòng đi các địa phương có dịch; công nhân và người lao động trong các doanh nghiệp; cán bộ, người lao động tại Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi....

Đồng thời, thành phố Hải Phòng cũng khuyến khích mọi công dân chủ động xét nghiệm tại các cơ sở xét nghiệm của thành phố và tự trả phí xét nghiệm. Chủ các doanh nghiệp có trách nhiệm trả phí xét nghiệm, khi các cơ sở y tế của thành phố tổ chức lấy mẫu xét nghiệm.

Việc tổ chức lấy mẫu để xét nghiệm SARS-CoV-2 trên diện rộng trong cộng đồng sẽ là cơ sở để giúp các cơ quan chức năng phát hiện, xử trí, ngăn chặn kịp thời việc lây lan dịch bệnh. Nhất là trong điều kiện thành phố Hải Phòng vừa đưa thêm hai hệ thống xét nghiệm hiện đại do các doanh nghiệp hỗ trợ và được đặt tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp và Bệnh viện Kiến An, góp phần nâng cao năng lực xét nghiệm.

NGÔ QuANG DŨNG