Thứ Hai, 15 tháng 2, 2021

Hải Dương sẽ nêu tên người vi phạm phòng, chống dịch lên truyền thông

Ngày 15/2, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương giao Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm siết chặt công tác quản lý các khu vực cách ly tập trung, khu vực đang bị cách ly, phong tỏa.

Trong đó, cần có quy định xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện nội quy, quy định và không thực hiện 5K (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tập trung và khai báo y tế). Việc này nhằm tránh xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo như những ngày vừa qua.

Nếu không tuân thủ quy định phòng chống dịch, người cách ly sẽ bị chuyển tới địa điểm khác và tính thời gian cách ly lại từ đầu. Chi phí cách ly tập trung do những người vi phạm tự chi trả.

Người vi phạm phòng chống dịch trong khu cách ly ở Hải Dương sẽ bị xử phạt nghiêm. Ảnh minh họa: Thạch Thảo.

Cá nhân, hộ gia đình sinh sống ở trong khu vực đang bị cách ly tế, phong tỏa, nếu vi phạm, Tổ phòng chống Covid-19 cộng đồng báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã xem xét lập danh sách đưa đi cách ly tập trung. Họ cũng sẽ phải tự chi trả chi phí này.

Người hết thời gian cách ly tập trung, trước khi được về cách ly tại nhà, phải có bản cam kết thực hiện các quy định phòng chống dịch theo yêu cầu của ngành y tế. Nếu vi phạm cam kết, họ sẽ phải đi cách ly tập trung lại và phải chi trả toàn bộ chi phí.

UBND các huyện, thị xã, thành phố phải tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành quy định về cách ly tại khu cách ly tập trung và khu đang bị cách ly, phong tỏa, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

UBND các huyện, thị xã, thành phố phải tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành quy định về cách ly tại khu cách ly tập trung và khu đang bị cách ly, phong tỏa, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đáng chú ý, những trường hợp vi phạm ngoài xử phạt sẽ bị nêu tên trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Hải Dương hiện có 499 bệnh nhân Covid-19 ở 11/12 huyện, thị xã, thành phố.

Nguyễn Dương