Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2021

Hải Dương: Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho lái xe tải

Chỉ tính từ chiều 20 đến sáng 21/2, CDC Hải Dương đã xét nghiệm cho khoảng 500 lái xe. Các lái xe khi đến lấy mẫu mang theo bằng lái xe và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch.

Trong sáng 21/2, do lượng lái xe đến làm thủ tục xét nghiệm quá đông nên CDC Hải Dương đã chuyển địa điểm làm thủ tục và lấy mẫu xét nghiệm từ Phòng Khám sức khỏe sinh sản ở phố Quang Trung, TP Hải Dương, ra quảng trường Trung tâm Văn hóa xứ Đông, đường Thanh Niên.

Được biết, ngày đầu, CDC Hải Dương chỉ dự định mở 2 bàn lấy mẫu nhưng do lượng lái xe quá đông nên đã mở đến 7 bàn lấy mẫu mà vẫn không đáp ứng đủ. Được biết, việc lấy mẫu xét nghiệm chỉ có giá trị trong 3 ngày. Tuy nhiên, theo cán bộ CDC Hải Dương kể cả có kết quả xét nghiệm âm tính nhưng không thực hiện tốt thông điệp 5K và các quy định phòng, chống dịch thì vẫn có thể lây nhiễm và việc lấy mẫu xét nghiệm sẽ không có giá trị.

M.Tú