Thứ Hai, 1 tháng 2, 2021

Hà Nội đóng cửa quán game, internet để phòng dịch

Một ngày sau khi tạm dừng hoạt động quán karaoke, bar, vũ trường, thành phố tiếp tục yêu cầu đóng cửa quán game, Internet.