Thứ Hai, 15 tháng 2, 2021

Dỡ phong tỏa 2 tòa A, B chung cư Garden Hill

Kết quả truy vết liên quan đến ca bệnh dương tính:

- F1: 147 (mới: 2), 145 mẫu xét nghiệm âm tính.- F2: 1270 (mới: 24).- F3: 2311. - Liên quan đến bệnh nhân người Nhật 2229, trên địa bàn đã rà soát 1 F1 T.P.H.H ,1982, phòng chung cư Vinhom Skylake Mỹ đình 1 (cùng công ty) đã lấy mẫu chuyển cách ly tại Tứ Hiệp, Hoàng Mai và 3 F2 đang thực hiện cách ly tại nhà.- Liên quan đến bệnh nhân 2234 (là F1 của BN 2229), trên địa bàn đã rà soát 1 F1: N.V.Q, 59 Nguyễn Đổng Chi ,Cầu Diễn đã lấy mẫu chuyển cách ly tại Tứ Hiệp, Hoàng Mai và 5 F2 cùng nhà, đã lấy mẫu, đang cách ly tại nhà.

An Nguyên