Thứ Năm, 4 tháng 2, 2021

Chính thức dỡ phong tỏa tòa T6 Times city, tất cả xét nghiệm âm tính

VIdeo: Hoàng Phương

PV