Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2021

Các khu du lịch thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch

Khách vui chơi tại Khu du lịch Suối Mơ (H.Tân Phú)

Một số khu, điểm du lịch đã cắt giảm những trò chơi có khả năng tập trung đông người như các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, chương trình hái lộc đầu năm, thực hiện giãn cách các nhóm khách…

Khách tham quan Khu du lịch Bửu Long.

Dự kiến, khách du lịch sẽ đến các điểm tham quan đông hơn vào mùng 2 Tết. Một số điểm du lịch cũng bắt đầu mở cửa phục vụ khách từ mùng 2 Tết.

Ngọc Liên